Gate – Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri Chapter 65