Read Gate – Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri 66 Online